EUROSOZIAL

Parytetowe Stowarzyszenie Współpracy Niemiecko-Polskiej i Europejskiej

 

POLSKO-NIEMIECKIE I EUROPEJSKIE PARTNERSTWO SOCJALNE

 

 

Misja:

 

  • Platforma współpracy socjalnych organizacji pozarządowych z Niemiec, Polski oraz innych krajów europejskich; wymiana informacji i doświadczeń.
  • Wspólne działania na rzecz poprawy prawnych, politycznych i administracyjnych warunków brzegowych rozwoju socjalnych organizacji pozarządowych.
  • Doradztwo i wspieranie socjalnych organizacji pozarządowych w nawiązywaniu kontaktów i współpracy międzynarodowej, w tym dotyczące finansowania i rozwoju projektów.
  • Realizacja międzynarodowych projektów modelowych w zakresie polityki społecznej, polityki wobec osób niepełnosprawnych, polityki rodzinnej, młodzieżowej i polityki wobec osób starszych.

 

 

Kontekst:

 

Stopniowe wyrównywanie różnic gospodarczych i socjalnych jest warunkiem stabilizacji stosunków dobrosąsiedzkich pomiędzy krajami europejskimi. Współpraca w obszarze socjalnym ma również wielkie znaczenie dla procesu integracji europejskiej.

 

Społeczeństwa Polski i wielu innych krajów europejskich, a także działające w ramach tych społeczeństw organizacje samopomocowe i pozarządowe przeżywają intensywne procesy transformacyjne. Pod adresem organizacji pozarządowych formułowane są oczekiwania wyrównywania deficytów w systemie socjalnym, powstałych wskutek niedostatecznego zabezpieczenia ze strony publicznej. Organizacje te potrzebują zarazem wsparcia i pomocy w rozwijaniu ich kompetencji merytorycznych i struktur organizacyjnych.

 

Istotne znaczenie mają w związku z tym doświadczenia rozwoju współpracy pomiędzy instytucjami rządowymi, samorządowymi i organizacjami pozarządowymi, opartej na zasadzie subsydiarności.

 

Oferta EUROSOZIAL skierowana jest do wszystkich zainteresowanych organizacji pozarządowych i instytucji publicznych w Niemczech, Polsce i w innych krajach.

 

 

Członkostwo w sieciach

 

Jesteśmy organizacją członkowską Niemieckiego Parytetowego Związku Socjalnego, Niemieckiego Stowarzyszenia Opieki Publicznej i Prywatnej, a także Sieci Ruchu Europejskiego w Niemczech.

 

 

Członkowie stowarzyszenia

 

 

Członkowie wspierający

 

 

Zarząd i dyrektor

 

 

Komisja rewizyjna

 

 

Kontakt